نقد یعنی پویایی جامعه بشری و موتور حرکت جوامع ...

نقد را «سره از ناسره جدا کردن» و «شناختن محاسن و معایب» گفته‌اند. در اصطلاح، نقد به مفهوم داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره‌است.

تجزیه و تحلیل :

نقد و انتقاد موجب پویایی جامعه بشری و موتور حرکت جوامع است.البته برخی گمان می کنند که نقد قضاوتی منفی است . اما واقعیت این است که نقد به معنی وارسی و کنکاش در ویژگی ها و خواص است در نتیجه همه ی ابعاد مورد بررسی قرار می گیرد . اساسا نقد حتما سازنده است و به بیان ساده تر نقدی که مخرب است دیگر نقد نیست . 

پیشنهاد :

لذا پیشنهاد می گردد...

1- باید در زمینه ای که نقد می کنیم دارای تخصص و تجربه باشیم.

2- نقد باید معطوف به بهبود امور شود .

3- نقد باید از سر خیر خواهی باشد .

4- نقد توام با ارائه اصلاحات پیشنهادی و یا راه حل باشد .

5- نقد توام با ذکر آثارهای مفید در کنار جنبه های منفی باشد .

6- نقد خویش را نیز نقد کنیم .

7- نقد توام با استدلال و مدرک باشد .

8- نقد توام با انعطاف پذیری باشد .

9- نقد را باید روشن و واضح بیان کنیم.

10- نقد احساسی نباشد .

11- نقد آزمون پذیر و عمومی باشد .

و...

/ 3 نظر / 24 بازدید
روح الله

جالب و خواندی بود

افزایش رنک گوگل و الکسا

افزایش پیج رنک گوگل | افزایش رنک الکسا | بازدید فوق العاده بالا | افزایش درصد سئوی وبلاگ شما با تبادل لینک با ما امکان پذیر است(پیج رنک ما 2 میباشد و تبادل لینک با ما 100% به افزایش رنک شما کمک میکند)

سعید

خیلی ایراد داشت خیلی خیلی