احسان جان! فنا فی اللهی شدنت مبارک

هر کس خبر فوت او را شنید گفت : خادم الشهداء به شهداء پپیوست ...

سالها در گذر و همه چیز در بند زمان و محکوم به زمانه است. تنها راه گریز از این گردش ایام جز طی طریق نیست . اینجاست که معنویات موج می زند و با گذشت زمان زنگ نمی بازد.
خوب که می اندیشم چیزی جز صفات ربوبی نمی یابم که مصداق ماورای زمان بودن باشد زیرا همه چیز فانی است بجز خداوند متعال ، و هرچه به خداوند متصل باشد نیز بحکم جاودانه است.

براستی که این مقام شهیدان راه حق و آنهایی است که عزیزترین گوهر هستی ، جان گرانمایه خویش را براه حق فدا نمودند .

احسان جان !

براستی تو نیز در این ره دشوار  قدم گذاردی و عزیز ترین اوقات جوانی ات را در با دوست گذراندی . تو از جان می گفتی و او جانانه ات می خواست . پس از  پیله ی خاک بیرون آمدی و همسان افلاکیان پر پرواز را از همسنگرانت ربودی . خوشا بحالت ... 

 

""وعده ی ما فردا صبح ـ گلزار شهدای آبادان ـ قطعه ی صالحین  

تشییع پیکر مطهر خادم الشهدا احسان خسروی ""

/ 0 نظر / 23 بازدید