تشکیلات چیست ؟ کارتشکیلاتی یعنی چه ؟ چطور کارتشکیلاتی کنیم ...

 

تعریف : تشکیلات مجموعه ای مستقل است که یک ماموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت های انتفاعی و غیر انتفاعی تأسیس شده باشد.

ویژگی ها :

1- یک پدیده ی انسانی است .

2-مجموعه ای از انسان هاست .

3-مجموعه ای از انسان های هم اندیشه است .

4-مجموعه ای از انسان های هم هدف که نقش های مکملی برای خود می سازند.

5- مجموعه ای از انسان ها که برای رسیدن به هدف استراتژی دارند.

شرایط رسیدن به اهداف تشکیلاتی :

هر تشکیلاتی برای رسیدن به اهداف خود، به دو عنصر «انسان» و «برنامه» نیاز دارد. تشکیلاتی که علاوه بر اهداف برون سازمانی، دارای اهداف درونی بوده و قصد تربیت اعضای خود را دارد یا اصالتاً برای تأمین نیروی انسانی همطراز در نظام  تأسیس شده است تشکیلات فرهنگی می خوانیم .

 عنصر اول (انسان):

در خصوص عنصر انسان موارد زیر را در پیش رو خواهیم داشت :

شناسایی - جذب - تثبیت - دفع - سازماندهی و به کارگیری - رشد

عنصر دوم (برنامه) :

در خصوص عنصر برنامه موارد زیر را در پیش رو خواهیم داشت :

هدفگذاری - برنامه ریزی - اجرا - ارزیابی - اصلاح

عناوین فوق دارای تداخل و ذومراتب نیز هستند.

نکته : در تشکیلات فرهنگی باید دو موضوع اساسی «برنامه ریزی فرهنگی» و «رشد نیرو» را در کنار هم و در اولویت نسبت به سایر نکات تشکیلاتی مطرح کنیم.

ادامه خواهد داشت ...

/ 2 نظر / 2638 بازدید

خداوند چگونه عمل مي كند؟ آيا خداوند مانند انسان ها عمل مي كند؟ نظر خدا مانند نظر انسان نيست خداوند به هر که بخواهد مي‌بخشد بازنويسي سخنراني استاد در گفتگو با جمعي از اقليتهاي مذهبي در سال 1376 دروب لاگ آمین می ماند بخوانید: http://aminmimanad.mihanblog.com

سلام دوست عزیز بنده مدتی است که در کار فرهنگی و تشکیلاتی فعالیت دارم و دوست دارم با یکدیگر تبادل فکر و نظر کنیم با تشکر غلام حسین