جواب قطعی برخی از کاندیدای احتمالی

بر اساس اخبار واصله کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی - دوره نهم در آبادان بر اساس حروف الفبا به شرح ذیل است :

 

1- محمد سعید انصاری (کارشناسی ارشد حقوق)

می آید

 

2- سید حسین دهدشتی (دکتری پزشکی)

می آید 

 

3- سید امیر دهدشتی (سطح سه حوزی)

نمی آید 

 

4- محمد جواد سعدون زاده (دکتری ادبیات عرب)

می آید 

 

5- محمد رضا سعید سبحانی (کارشناسی ارشد نظامی)

نمی آید 

 

6- علی سلیمیان (کارشناسی ارشد نظامی)

می آید

 

 7- غلامرضا شرفی ( کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی)

می آید

 

8- محمد رضا عباسی (دکتری)

می آید 

 

9- کیومرث قاسمی (دکتری)

نمی آید 

 

10- صفر علی قنواتی (کارشناسی مدیریت بازرگانی)

نمی آید

 

 11- عبدالله کعبی (کارشناسی ارشد)

می آید 

 

12- عامر کعبی (دکتری ریاضی)

می آید 

 

13- محمد گذاری (کارشناسی ارشد)

نمی آید

 

14- محمود گذاری(اطلاعی نداریم)

نمی آید 

 

15- سید علی موسوی جرف (دکتری گیاه پزشکی)

می آید

 

16- جلیل مختار ( کارشناسی ارشد علوم اجتماعی)

می آید

/ 2 نظر / 24 بازدید
abadanman

آیا محاصرهء شهر، شکسته خواهد شد؟...

abadanman

کاملاً درست میفرمایید، همهء ما اسیر هستیم، اسیر نفس سرکش و لجام گسیخته ای که ما را به هرسو که خواهد میبرد، و به یکباره از عرش به فرش وبلکه پایینتر و به اسفل السافلین میکشاند. ولی... من هم میدونم که محاصرهء نظامی شهر در ساعت 12 ظهر روز پنجم مهر ماه 1360 و با دسترسی نیروهای خودی به ساحل شرقی رودخانهء کارون، به طور کامل شکسته شد! ولی آیا محاصرهء سانسور خبری، اجتماعی و فرهنگی شهر هم شکسته شده یا نه؟ این حضور حدّاکثری ملّت (که به حق همیشه توآم با روسفیدی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران بوده است) آیا با پاسخ مناسبی رو برو بوده اند؟! (حدّاقل نه از سوی مسوولین کشوری که محلّی و همین دور و بر خودمون!) و اصلاً چرا در اواخر کار یک سری از آقایان! تازه واژهء «مردم» در قاموس فرهنگ سیاسی آنها معنا و مفهوم پیدا میکند؟!... یا علی مدد!